Welcome to Saskatchewan

Chính quyn tnh bang Saskatchewan s ra quyết đnh cui cùng cho đ c tnh bang SINP. ng viên thành công np đơn xin Thường trú nhân vi IRCC s được xác nhn là được đ c SINP.

.

International Skilled Worker Category

 

 • Ứng viên tốt nghiệp từ trường Cao đẳng hoặc Đại học ở Saskatchewan
 • Đạt được tối thiểu 60 điểm trong tổng số 100 trong chương trình SINP
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm gần đây.
 • Chức minh đạt đủ điều kiện cho giấy phép Saskatchewan
 • Có Thư mời làm việc toàn thời gian cố định từ chủ lao động Saskatchewan
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Saskatchewan Experience Category

 

 • Có Thư mời làm việc toàn thời gian cố định từ chủ lao động Saskatchewan
 • Việc làm thuộc nhóm ngành NOC 0, A hoặc B
 • Giấy phép làm việc PGWP còn hiệu lực
 • Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc lĩnh vực liên quan
 • Chức minh đạt đủ điều kiện cho giấy phép Saskatchewan nếu ngành nghề làm việc được quản lý bởi Saskatchewan và yêu cầu bắt buộc có giấy phép hoặc chửng chỉ
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR