Welcome to Ontario

Tnh bang Ontario luôn đ cao vai trò quan trng ca nhà tuyn dng trong s phát trin kinh tế ca tnh bang. Đi vi nhiu nhà tuyn dng, di dân mi đến Ontario là mt ngun lao đng tay ngh quý giá. Nếu bn là mt nhà tuyn dng Ontario gp khó khăn trong vn đ tìm ngun nhân lc, hãy tham kho chương trình Đ c lao đng di cư tnh bang Ontario.

[EMPLOYER JOB OFFER] 

INTERNATIONAL STUDENTS

 

 • Tốt nghiệp tại các trường đại học hoặc cao đẳng Canada.
 • Có giấy mời làm việc cố định toàn thời gian từ nhà tuyển dụng tỉnh bang Ontario.
 • Việc làm thuộc các nhóm ngành NOC 0, A hoặc B
 • Nộp đơn trong vòng 2 năm từ lúc tốt nghiệp.

 

[Yêu cu cho nhà tuyn dng]

 • Phi hot đng kinh doanh ít nht 3 năm.
 • Phi có cơ s kinh doanh ti Ontario nơi ng viên tim năng s làm vic.
 • Trường hp nhà tuyn dng trong khu vc GTA:
  • Phi có doanh thu ti thiu $1,000,000 trong năm tài chính gn nht.
  • Phi có 5 nhân viên làm vic toàn thi gian và là công dân Canada hoc thường trú nhân Canada.
 • Trường hp nhà tuyn dng ngoài khu vc GTA:
  • Phi có doanh thu ti thiu $500,000 trong năm tài chính gn nht.
  • Phi có 3 nhân viên làm vic toàn thi gian và là công dân Canada hoc thường trú nhân Canada

 

 

[EMPLOYER JOB OFFER] 

FOREIGN WORKERS

 

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong vòng 5 năm
 • Có giấy mời làm việc toàn thời gian cố định từ nhà tuyển dụng tỉnh bang Ontario
 • Việc làm thuộc các nhóm ngành 0, A hoặc B
 • Lương trung bình
 • Đang cư trú hợp pháp ở Canada

 

[Yêu cu cho nhà tuyn dng]

 • Phhot đng kinh doanh ít nh3 năm.
 • Phi có cơ s kinh doanh ti Ontario nơng viên tim năng s làm vic.
 • Trường hp nhà tuyn dng trong khu vc GTA:
  • Phi có doanh thu ti thi$1,000,000 trong năm tài chính gn nht.
  • Phi có 5 nhân viên làm vic toàn thi gian và là công dân Canada hoc thường trú nhân Canada.
 • Trường hp nhà tuyn dng ngoài khu vc GTA:
  • Phi có doanh thu ti thi$500,000 trong năm tài chính gn nht.
  • Phi có 3 nhân viên làm vic toàn thi gian và là công dân Canada hoc thường trú nhân Canada

[EMPLOYER JOB OFFER] 

IN-DEMAND SKILLED

 

 • Có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 3 năm trong tỉnh bang Ontario
 • Có giấy mời làm việc toàn thời gian cố định từ nhà tuyển dụng Ontario
 • Việc làm trong nhóm ngành NOC C hoặc D
 • Lương trung bình
 • Có giấy phép hoặc chứng chỉ còn hiệu lực
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh đạt CBL 4

 

[Yêu cu cho nhà tuyn dng]

 • Phhot đng kinh doanh ít nh3 năm.
 • Phi có cơ s kinh doanh ti Ontario nơng viên tim năng s làm vic.
 • Trường hp nhà tuyn dng trong khu vc GTA:
  • Phi có doanh thu ti thi$1,000,000 trong năm tài chính gn nht.
  • Phi có 5 nhân viên làm vic toàn thi gian và là công dân Canada hoc thường trú nhân Canada.
 • Trường hp nhà tuyn dng ngoài khu vc GTA:
  • Phi có doanh thu ti thi$500,000 trong năm tài chính gn nht.
  • Phi có 3 nhân viên làm vic toàn thi gian và là công dân Canada hoc thường trú nhân Canada

 

 

[EXPRESS ENTRY]

SKILLED TRADES

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tại Ontario trong vòng 2 năm tính tới thời điểm nhận được Thông báo quan tâm (Notice of Interest) từ tỉnh bang Ontario

 

 • Việc làm trong nhóm mã ngành :  663x / 72xx / 73xx / 82xx
 • Có giấy chứng nhận lành nghề (nếu yêu cầu)
 • Hiện đang sinh sống tại Ontario
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh đạt CLB 5
 • Có ý định sinh sống lâu dài tại Ontario
 • Hồ sơ Express Entry còn hiệu lực trong danh sách.

[EXPRESS ENTRY]

HUMAN CAPITAL PRIORITIES

 

 • Đã đăng ký trong hệ thống Express Entry
 • Tối thiểu đạt được 
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đạt CBL 7
 • Trình độ học vấn Đại học trở lên

MASTERS GRADUATES 

 

 • Có bằng Thạc Sĩ từ trường đại học tại Ontario
 • Nộp hồ sơ trong vòng 2 năm tính từ thời điểm tốt nghiệp.
 • Đang cư trú hợp pháp tại Canada
 • Có ý định sinh sống và làm việc lâu dài từ Ontario
 • Chứng minh mức tiết kiệm hoặc thu nhập tối thiểu để hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc nếu có.
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đạt CBL 7.

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR