Welcome to Nova Scotia

Nova Scotia mang đến cho cư dân mt cuc sng tt, hiếm có khó tìm Bc M, đem đến cho công dân tnh bang nhng điu tt nht trong công vic, gia đình, gii trí và trách nhim.

.

Skilled Worker

 

 • Thư mời làm việc cố định, toàn thời gian từ nhà tuyển dụng Nova Scotia.
 • Đang trong độ tuổi từ 21 tới 55 tại thời điểm nộp đơn.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan trong vòng 5 năm.
 • Trình độ ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Entrepreneur Stream

 

 • Ứng viên phải ít nhất 21 tuổi
 • Có ít nhất $600,000 CAD trong tài sản cá nhân và tài sản doanh  nghiệp
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp hoặc 5 năm kinh nghiệm trong vị trí quản lý cấp cao
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

International Graduate Entrepreneur Stream

 

 • Tốt nghiệp tại trường Cao đẳng hoặc Đại học tại Nova Scotia
 • Giấy phép làm việc PGWP còn hiệu lực
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cao cấp.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm chủ và điều hành doanh nghiệp tại Nova Scotia

Nova Scotia Experience:

Express Entry

 

 • Có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại tỉnh bang Nova Scotia
 • Trong độ tuổi 21 đến 55
 • Có bằng Trung học Canada hoặc tương đương
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
 • Đã tạo hồ sơ trong hệ thống Express Entry

Nova Scotia Demand:

Express Entry

To apply under Category A:

 • Đã tạo hồ sơ trong hệ thống Express Entry
 • Đạt được 67 điểm hoặc hơn dựa trên 6 yếu tố chọn lựa
 • Có Thư mời làm việc toàn thời gian cố định từ chủ lao động ở Nova Scotia
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
 • Có bằng Trung học Canada hoặc tương đương
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

To apply under Category B:

 • Đã tạo hồ sơ trong hệ thống Express Entry
 • Đạt được 67 điểm hoặc hơn dựa trên 6 yếu tố chọn lựa
 • Có Thư mời làm việc toàn thời gian cố định từ chủ lao động ở Nova Scotia
 • LMIA
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
 • Có bằng Trung học Canada hoặc tương đương
 • Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR