Welcome to Manitoba

Tnh bang Manitoba giúp nhng gia đình di dân tn dng ti đa cơ hi vic làm phong phú và cuc sng yên bình các thành ph và th trn n mình trong v đp thiên nhiên ca tnh bang trung tâm Canada.

.

Skilled Workers in Manitoba

International Students

 

Chương trình đnh cư tnh bang Manitoba (MPNP) dành cho lao đng có tay ngh xut phát t nhu cu ca các nhà tuyn dng Manitoba. Chương trình MPNP s chn la các lao đng được đào to và có kinh nghim, k năng cn thiết cho th trường lao đng đa phương và đ c h nhn th thc thường trú Canada đ đnh cư và làm vic ti Manitoba.

[Yêu cầu cho sinh viên quốc tế]

 • Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học từ cơ sở giáo dục tại Manitoba.
 • Có giấy mời làm việc từ nhà tuyển dụng Manitoba.
 • Hiện đang làm việc cho nhà tuyển dụng Manitoba liên tục ít nhất 6 tháng.
 • Giấy phép làm việc hoặc Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp còn hiệu lực.
 • Có ý định sinh sống và làm việc lâu dài tại Manitoba.
 • Khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở trình độ cao.

Skilled Workers Overseas

 

Chương trình MPNP dành cho lao động nước ngoài có tay nghề thể hiện được mối liên kết với tinh bang Manitoba thông qua:

 • Sự hỗ trợ từ thành viên gia đình hoặc bạn bè
 • Học tập hoặc kinh nghiệm làm việc trước đây ở tỉnh bang
 • Lời mời định cư nhận trực tiếp từ chương trình MPNP một phần của Strategic Recruitment Initiative – Sáng kiến tuyển dụng có chiến lược.

 

Các ứng viên phải có it nhất 60 điểm trên tổng điểm 100, dựa vào 5 yếu tố:

 

 • Ngôn ngữ (tổng điểm 25)
 • Tuổi (tổng điểm 10)
 • Kinh nghiệm làm việc (tổng điểm 15)
 • Học vấn (tổng điểm 25)
 • Khả năng thích ứng (tổng điểm 25)

Business Investor Stream

Entrepreneur Pathway

 

Chương trình Đầu tư Doanh nghiệp Entrepreneur Pathway đã được thay đổi nhằm thay thể chương trình MPNP-B trước đây. Chương trình mới cho phép tỉnh bang Manitoba tuyển dụng và đề cử Doanh nhân đạt tiêu chuẩn từ khắp nơi trên thế giới có mong muốn và khả năng đến Manitoba thành lập doanh nghiệp hoặc trở thành đối tác với các doanh nghiệp hiện hành.

 

[Yêu cầu cho doanh nhân]

 

 • Có ít nhât 3 năm kinh nghiệp làm việc ở vị trí chủ doanh nghiệp hoặc giữ chức vụ quản lý cấp cao trong vòng 5 năm trở lại
 • Chủ doanh nghiệp sẽ được đạt nhiều điểm hơn là quản lý cấp cao.
 • Chủ doanh nghiệp phải sơ hữu ít nhất 33 1/3% cổ phần doanh nghiệp. Để được tính điểm.
 • Trình độ tiếng Anh:  CLB 5
 • Đầu tư tối thiểu $250,000 nếu kinh doanh trong khu vực thủ đố Manitoba
 • Đầu tư tối thiểu $150,000 nếu kinh doanh ngoài khu vực thủ đô Manitoba
 • Lĩnh vực đầu tư  phải được quy định bởi MPNP
 • Kế hoạch kinh doanh phải tạo việc làm cho ít nhất một công dân Canada hoặc thường trú nhân tại Manitoba ( không bao gồm chủ doanh nghiệp hoặc họ hàng thân thích của chủ doanh nghiệp)
 • Tài sản: ít nhất $500,000.

Skilled Workers Overseas Stream

Manitoba Express Entry Pathway

 

Chương trình đnh cư Express Entry Manitoba dành cho ng viên tài năng có k năng, hc vn và kinh nghim làm vic trong Danh sách các ngành ngh đang có nhu cu và có quan h gia đình thân thuc vi người thân Manitoba. Yêu cu:

 • Được chp nhn vào Danh sách Express Entry vi Express Entry ID và Job Seeker Validation Code còn giá tr.
 • Có ít nht 6 tháng kinh nghim làm vic trong Danh sách các ngành ngh nhu cu cao.
 • Language: CLB(NCLC 7) for NOC 0 or A  / CLB(NCLC 6) for NOC B
 • Demonstrate the ability and intent to become economically established and reside in Manitoba
 • Có xác nhn h tr ca bn thân hoc h hàng hin đang sinh sng ti Monitoba ít nht mt năm hay
 • có Thư mi đăng ký thường trú nhân t MPNP còn giá tr
 • Đ chi phí n đnh cuc sng

 

 

H thng Expression of Interest ca Manitoba gm có 3 bước:

Bước 1, các ng viên tim năng phi  bày t nguyn vng đnh cư ti Manitoba bng cách tr li các câu hi và to profile trc tuyến. Mi h sơ hp l ca các ng viên s được chm đim và mi vào Danh sách EOI cùng vi các ng viên khác. Các ng viên được xếp hng da vào h thng xếp hng thang đim MPNP vi ti đa 1000 đim.

.

Bước 2, các ng viên đt đim s cao s được mi np h sơ đnh cư tnh bang MPNP. Khi mt ng viên được mi t Danh sách EOI, ng viên s nhn được Hướng dn np h sơ Letter of Advice to Appy (LAA). Khi sau nhn được LAA, ng viên có 60 ngày đ np b sơ hoàn tt và chính xác lên tnh bang Manitoba.

.

Bước 3: Sau khi nhn được đ c ca tnh bang Manitoba , ng viên np b h sơ giy hoàn tt đến B Di trú, T nn và Quc tch Canada xin Thường trú nhân.

.

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR