LMIA

Đánh giá tác đng th trường lao đng – Labour Market Impact Assessment (LMIA) hay còn được gi là Thư xác nhn vic làm được cp bi Cc Phát trin xã hi và vic làm Canada là mt văn bn nhà tuyn dng lao đng Canada thường phi có trước khi tuyn dng người lao đng nước ngoài.

LMIA s th hin nhu cu tuyn dng lao đng nước ngoài đ hoàn thành nhng công vic nào không tìm được nhân công người Canada. Mt khi người ch doanh nghip có căn c trên LMIA, người lao đng có th np đơn xin giy phép làm vic.

ng viên np đơn xin thường trú nhân thông qua chương trình Lao đng tay ngh Liên Bang,  chương trình Ngh Liên Bang hay chương trình Kinh nghim làm vic ti Canada dưới h thng Express Entry, li có căn c t  LMIA s được cng t 50 đến 200 đim trong H thng xếp hng toàn din CRS

 

Yêu cầu từ nhà tuyển dụng

Employer Eligibility

  • Hoạt động kinh doanh ít nhất 1 năm
  • Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Kinh doanh trên đà phát triển
  • Tùy thuộc vào tính chất doanh nghiệp sẽ có yêu cầu khác nhau về doanh số.

Điểm cộng với LMIA cho Express Entry(additional points with LMIA)

  • 50 điểm – Việc làm thuộc nhóm ngành NOC O, A hoặc B
  • 200 điểm – Việc làm thuộc nhóm ngành NOC 00
  • 50 hoặc 200 điểm – Ứng viên thuộc NAFTA – Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ hoặc Ứng viên trao đổi nội bộ công ty

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR