Family Sponsorship

SPOUSE & COMMON-LAW

SPONSORSHIP

 

Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, bạn có thể bảo lãnh gia đình của bạn để trở thành thường trú nhân Canada

Ứng viên được bảo lãnh có thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc – Open Work Permit khi nộp hồ sơn xin định cư và có thể làm việc ngay khi nhận được Giấy phép làm việc.

Bảo lãnh  vợ chồng yêu cầu người bảo lãnh phải có trách nhiệm tài chính cho vợ/chồng trong vòng 3 năm.

 

 

Điều kiện để trở thành nhà bảo trợ

Eligibility to become a sponsor: 

 

  • Là công dân hoặc thường trú nhân Canada
  • Tuổi từ 18 trở lên
  • Không nhận trợ cấp xã hội vì bất kỳ lý do gì ngoài vấn đề sức khỏe tàn tật
  • Không ở trong tình trạng phá sản
  • Chứng minh khả năng tài chính đủ để có thể cung cấp nhu cầu thiết yếu cho vợ/chồng bảo lãnh trong vòng 3 năm

PARENTS SPONSORSHIP

 

Công dân hoc thường trú nhân Canada có th bo lãnh b m hoc ông bà đ tr thành thường trú nhân Canada.

B Di trú, T nn và Quc tch Canada thông báo rng t chu kỳ np đơn 2017, cơ quan này s n hành thư mi nhp cư.

IRCC s ngu nhiên chn ra 20.000  người trong danh sách np h sơ bo lãnh bô m hoc ông bà. ng viên được chn s có 90 ngày đ np b H sơ xin thường trú nhân hoàn chnh.

Người bo lãnh phi chng minh được kh năng đáp ng yêu cu ti thiu v mc thu nhp cn thiết trong vòng 3 năm liên tiếp.

Người bo lãnh phi ký mt Cam kết bo lãnh cam kết rng người bo lãnh s h tr v tài chính lên ti 20 năm cho nhng người được bo lãnh k t khi người đó tr thành thường trú nhân Canada.

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR