About Us

Chúng tôi là công ty tư vn chuyên v tt c chương trình đnh cư ca tnh bang và liên bang, t th thc tm thi đến h sơ xin nhp tch Canada.

Canada là mt trong nhng quc gia có chính sách chào đón di dân thân thin nht trên thế gii và luôn t hào v xã hi văn minh, hin đi có nn văn hóa đa dng ca mình.  Thiên nhiên tươi đp Canada thu hút du khách đến t khp nơi trên thế gii. Cuc sng tt và nn giáo dc cht lượng hp dn đông đo hc sinh sinh viên và người lao đng khp nơi. Canada tr thành mt trong nhng nơi lý tưởng đ đnh cư lâu dài bi li sng và cơ s h tng bn vng.

Tuy nhiên, chuyn đnh cư  luôn là vn đ khó cho nhiu người dù là người mi bt đu tìm hướng đnh cư hay người mun tiếp tc vi đnh hướng h đã chn. Vi đi ngũ chuyên nghip h tr khách hàng trên hành trình đến vi Canada, chúng tôi s cung cp cho bn nhng thông tin mi nht cùng  nhiu phương án khác nhau đ cùng làm cho hành trình này d dàng hơn.

Mi khách hàng là mt hoàn cnh khác nhau, thông qua lng nghe và thu hiu, chúng tôi s tìm ra gii pháp tt nht cho bn. Chúng tôi tin rng luôn có th tìm ra gii pháp tt hơn khi cùng ngi li vi nhau và hân hnh được là người bn đường tin cy trên hành trình đến Canada ca quý khách hàng.

Greetings from Representative
Screen-Shot-2016-03-18-at-11.57.38-AM

KEEP IN TOUCH

TORONTO (HQ)

4773 Yonge Street, Unit 5J
Toronto, Ontario M2N 0G2

 

T 416.727.4433
E info@togetherimmigration.com

Office Hours

Monday to Friday:
10:00 am to 06:00 pm
Saturday & Sunday: Closed
Facebook
Facebook
INSTAGRAM

WINNIPEG

201 Portage Avenue 18th Floor
Winnipeg, Manitoba R3B 3K6
 431.998.4433

CALGARY

421 7th Avenue, SW, 30th Floor
Calgary, Alberta T2P 4K9
 T 587.896.4433
KakaoTalk Contact - Together Immigration in KR